X

Like us on Facebook!

Pentru ultimele noutati, preturi si promotii

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC EQX Trade SRL (www.LondonStore.ro) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/clientilor (Cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe LondonStore.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a LondonStore.ro, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub Număr Registrul General: 36059/19.08.2015 , si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre LondonStore.ro, pentru derularea de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa SC EQX Trade SRL, strada Nanterre nr.63 Craiova jud. Dolj va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

Astfel, LondonStore.ro poate notifica telefonic sau prin email utilizatorii/clientii privind situatia comenzilor efectuate si de asemenea trimite ofertele curente, felicitari, cupoane cadou si mesaje speciale prin newsletterul saptamanal, in conditiile in care utilizatorii/clientii şi-a exprimat consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări comerciale iar LondonStore.ro le va oferi în mod clar şi expres posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu şi gratuit unei asemenea utilizări, atât la obţinerea adresei de poştă electronică, cât şi cu ocazia fiecărui mesaj.

Datele referitoare la persoanele juridice ( denumire, sediu, CUI, etc. ) nu fac obiectul legii si pot sa fie prelucrate in mod liber, fara vreo obligatie din partea LondonStore.ro.

LondonStore.ro nu promoveaza SPAM-ul (mesajele comerciale nesolicitate).

Comunicările comerciale ale LondonStore.ro respecta următoarele condiţii:

Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusiv de către LondonStore.ro şi nu sunt comunicate niciunui alt destinatar, cu exceptia cazului in care, in baza si in limitele prevederilor legale, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate catre Politie, organele de cercetare penala, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului.